מערכות סולאריות מסחריות

מערכות סולאריות על גגות משקים, סככות, מפעלים, מאגרי מים וקרקע.

מדינת ישראל מעדכנת מעת לעת בנוגע לאסדרות פוטו וולטאיות. בחלק מהאסדרות מדובר במכסות המיועדות להתקנת מערכות על גגות.
כיום קיימות אסדרה לצריכה עצמית, אסדרה מכרזית לבעלי גגות גדולים ומאגרים ואסדרה "תעריפית" המאפשרת להתקין מערכת סולארית למכירה לחברת חשמל.

הגופים הבנקאיים מעניקים מימון של עד 100% מעלות המתקן ,כך שבעל גג מסחרי יכול למקסם את הנכס האנרגטי שברשותו, במימון מלא, ובתשואה גבוהה במיוחד (עד 20% תשואה).

כמו במערכות הביתיות, גם במערכות המסחריות היו בעבר הסדרות תעריפיות של מכירת חשמל לחברת חשמל בתעריף גבוה יותר מרכישת חשמל לצריכה. כיום נותרה פתוחה מכסה תעריפית אחת בתעריף קבוע של 45 אג'. מכסה זו מתאימה בעיקר לבעלי מבנים ללא צריכת חשמל, או לבעלי חיבור מתח גבוה.

איך זה עובד?

כיום ההסדרה המתאימה לבעלי גגות מסחריים היא הסדרה "תעריפית" אשר מאפשרת להתקין מערכת סולארית למכירה לחברת חשמל.
בשלב אפיון הצרכים הנדרשים, מבוצע סקר גג וסקר חשמל, ובקבלת הנתונים ניתן להחליט מה גודל המערכת המומלץ ליצור חשמל אופטימאלי ולחיסכון מקסימלי.