מערכות סולאריות מסחריות

מדינת ישראל מעדכנת מעת לעת בנוגע ללאסדרות פוטו וולטאיות. בחלק מהאסדרות מדובר במכסות המיועדות להתקנת מערכות על גגות.
כיום קיימות אסדרה לצריכה עצמית, אסדרה מכרזית לבעלי גגות גדולים ומאגרים ואסדרה "תעריפית" המאפשרת להתקין מערכת סולארית למכירה לחברת חשמל.

בשלב אפיון הצרכים הנדרשים, מבוצע סקר גג וסקר חשמל, ובקבלת הנתונים ניתן להחליט מה גודל המערכת המומלץ ליצור חשמל אופטימאלי ולחיסכון מקסימלי.