מערכת סולארית מסחרית

מערכות סולאריות על גגות משקים, סככות, מפעלים, מאגרי מים, קרקע

מערכת סולארית מסחרית

כמו במערכות הביתיות, גם במערכות המסחריות היו בעבר הסדרות תעריפיות של מכירת חשמל לחברת חשמל בתעריף גבוה יותר מרכישת חשמל לצריכה.

כיום נותרה פתוחה מכסה תעריפית אחת בתעריף קבוע של 45 אג'. מכסה זו מתאימה בעיקר לבעלי מבנים ללא צריכת חשמל, או לבעלי חיבור מתח גבוה.

כיום ההסדרה המתאימה לבעלי גגות מסחריים היא הסדרה "תעריפית" אשר מאפשרת להתקין מערכת סולארית למכירה לחברת חשמל.
בשלב אפיון הצרכים הנדרשים, מבוצע סקר גג וסקר חשמל, ובקבלת הנתונים ניתן להחליט מה גודל המערכת המומלץ ליצור חשמל אופטימאלי ולחיסכון מקסימלי.