מצגת מכנס החידושים הטכנולוגייה האחרון בתחום הסולארי.