רשות החשמל משנה את שעות התעו"ז. ואיך זה ישפיע על יצרנים סולארים באסדרת מונה נטו?