הצהרת פרטיות – גולן סולאר

מידע שנשמר:

 • נתוני תפוקות של מערכות סולאריות
 • נתוני התפוקות יישמרו לצורך ניתוח נתונים
 • פרטים טכניים של המערכות הסולאריות
 • הגישה למידע תהיה לעובדי גולן סולאר בלבד

שימושים:

 • אין צדדים שלישיים שמקבלים מידע
 • אנו אוספים נתוני תפוקות לצורך ביצוע השוואות
 • המידע ישמש את לקוחותינו בלבד
 • אנו לא משתמשים בעוגיות

מידע שלא נשמר:

 • לא יישמר כל מידע אישי אודות הלקוחות
 • גולן סולאר לא תשמש במידע לצורך שליחת ניוזלטר ללקוחות או למטרות שיווקיות
 • גולן סולאר לא תשתמש במידע למטרות פרסום