קבוצת גולן סולאר מרמת הגולן וקבוצת רב בריח הקימו חברת-בת בשותפות