הסדרות סולאריות קיימות בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל

הסדרה למתקנים קטנים עד 50 ק”ו (תעריפית)

במהלך השנים 2008-2015 התפרסמות הסדרות שונות של מתקנים קטנים עד 50 ק”ו. הסדרה זאת הייתה ההסדרה הראשונה בתחום שפורסמה. הסדרות אלו היו ההתחלה של שוק המערכות הסולאריות בארץ. הסדרה זו מכונה גם הסדרה תעריפית בשל היותה עם תעריף קבוע לצרכן. במהלך השנים הלכו וירדו תעריפי התשלום לצרכנים עבור יצור החשמל. ירדה זו חלה בשל ירידה בעליות ההקמה של מערכות סולאריות בעולם.

הירידה חלה בעיקר בעלות חומרי הגלם של הפנלים . בהמשך לוועידת קיוטו שבו לקחו מדינות שנות התחייבות ליצר חשמל באנרגיות מתחדשות התחיל השוק הסולארי להתפתח מהר מאוד בכל העולם. חברות רבות התחילו להיכנס לענף ולייצר פנלים סולאריים. חברות ענק כמו שארפ בוש ועוד רבות וטובות.

עד היום פורסמו שש הסדרות של מתקנים קטנים עם תעריפים שונים. בימים האלו מפורסם השימוע של ההסדרה השביעית.

הסדר מונה נטו – עיקרי ההסדרה

מונה נטו הינה הסדרה תעריפית עבור ייצור חשמל לצריכה עצמית ממתקני אנרגיה מתחדשת אשר פורסמה בחודש דצמבר 2012. ההסדרה נקבעה על רקע החלטת הממשלה לאפשר הקמתם של מתקני אנרגיה מתחדשת לצריכה עצמית אשר תועלתן המשקית גבוהה מעלותן. ההסדרה מאפשרת לצרכן לשלב מתקן באנרגיה מתחדשת בחצרו ובכך להפחית את צריכת החשמל מרשת החשמל בשעות בהן המתקן מייצר חשמל, בשיעורים הנמוכים מצריכתו. בשעות בהן המתקן מייצר מעבר לצריכה המקומית יינתן זיכוי בהתאם לעלות הייצור של חברת החשמל –”קרדיט”.

מכיוון שאין אפשרות לאגור את החשמל המיוצר, נקבע המנגנון התחשבנות מיוחד. כאשר היקף הייצור מן המערכת עולה על היקף הצריכה – קרי, הצרכן מספק חשמל לרשת, נזקף לזכותו של הצרכן “קרדיט” מחברת החשמל.זקיפת ה”קרדיט” תיעשה בהתאם לתעריף עלות הייצור בו מחויב הצרכן, בשעות בהן הצרכן מזרים אנרגיה לרשת.

לצרכן זכות להעביר את ה”קרדיט” שצבר לצרכן אחר. במקרה זה יחושב ה”קרדיט” בהתאם לעלות הייצור של חברת החשמל, בניכוי עלויות איזון -1.5 אג’ וגיבוי- 3 אגורות. את ה”קרדיט” ניתן לצבור לפרק זמן עד שנתיים.

במהלך 2013 צוות מקצועי ברשות החשמל זיהה כי מתקנים פוטו וולטאים הקמים בהסדר מונה נטו מתקשים להשיג מימון בנקאי. לאור זאת קבעה הרשות בהחלטה מס’ 4 מישיבה 418 מיום 23.1.14 את מנגנון לקביעת המחיר המינימאלי וניתנה אפשרות נוספת להעביר עודפי קרדיט לספק לחברת החשמל. פעולה זו תאפשר למגזר הבנקאי לקבל וודאות אודות מחיר החשמל לתקופה של 11 שנים.

ההסדר יחול על מכסה של MW 211, ולאחר מיצוי מכסה זו הרשות תבחן את המשך המנגנון המוצע. מחיר מינימאלי הינו עלות משוקללת של עלות ייצור המוכר לחח”י , נכון להיום הוא עומד על 33.32 אגורות לקוט”ש.

לפוסטים נוספים

לפני שאתה יוצא

כדאי שתבדוק מה הגג שלך יכול לעשות בשבילך

זה פשוט! הזן את גודל המערכת וקבל במייל את התעריף וההכנסה השנתית הצפויה